Skip to main content

Verkoopvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden Kringloopwinkel “De Kring” te Reeuwijk. Aangepast op 4 december 2022.

 • Elke koop dient bij voorkeur per pin te worden betaald, anders contant.
 • Wij hanteren vaste prijzen. 
 • Men kan alleen aanspraak maken op garantie bij elektrische apparaten en als men het betalingsbewijs kan overleggen, binnen één week na aankoop, tenzij anders vermeld.
 • Wij geven geld terug bij niet-deugdelijkheid, binnen de garantietermijn.
 • Het is niet mogelijk om in termijnen te betalen.
 • Reserveren is mogelijk tot één uur na opening van de eerstvolgende winkeldag.
 • Goederen die verkocht zijn, moeten binnen vijf openingsdagen worden opgehaald, zo niet dan worden er opslagkosten in rekening gebracht. De opslagkosten bedragen 1,00 euro per openingsdag. Dit is 3,00 euro per week. Met betrekking tot de gastoestellen adviseren wij dringend de apparatuur te laten installeren door een erkend installateur.
 • Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, of gevolgschade ontstaan ten gevolge van fouten of ondeugdelijkheid van de bij ons gekochte apparaten, toestellen en meubelen
 • Schade die ontstaan is bij het transporteren van de goederen die men zelf heeft opgehaald, is op eigen risico.
 • Ruilhandel is niet mogelijk. Men kan dus geen rechten ontlenen, bij aankoop van goederen, als men goederen heeft afgestaan.
 • Het Kringloopbedrijf is niet aansprakelijk voor beschadiging en/of vermissing aan uw eigendommen tijdens de openingstijden van de winkel.