Skip to main content

Toepasselijkheid

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Definities

 • Website: https://kringloopwinkel-reeuwijk.nl en alle onderliggende pagina’s;
 • Gebruiker: bezoekers van de website;
 • Bedrijf: Stichting Kringloopwinkel “De Kring” (hierna: “De Kring”) de bevoegde uitgever van de webpagina.

Inhoudelijke artikelen

 • De Kring werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is;
 • De Kring geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd;
 • De Kring biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website;
 • De Kring is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt;
 • De Kring verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent;
 • De Kring kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website;
 • De Kring zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen;
 • De Kring kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website;
 • Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.